Bel ons servicenummer: 010 - 242 98 81 of Bel Mij Terug

Ma t/m Vrij 09.00 - 21.30 uur

Refractieafwijkingen

Emmetropie (“normaal oog”)

Een oog dat geen refractieafwijking vertoont en waarmee men zonder bril of lenzen scherp kan zien wordt een emmetroop (‘normaal’) oog genoemd. In een emmetroop oog worden de lichtstralen van verafgelegen objecten en van dichtbijgelegen objecten precies op het netvlies geprojecteerd nadat ze zijn gebroken door het hoornvlies en de ooglens.

Een refractieafwijking houdt in dat de vorm van het oog de lichtstralen niet juist breekt. Het oog kan met andere woorden niet goed scherpstellen, waardoor een wazig beeld ontstaat. De ogen hebben moeite om lichtstralen scherp op het netvlies af te beelden. Myopie (bijziendheid), hypermetropie (verziendheid), astigmatisme (cilinderafwijking) en presbyopie (ouderdomsverziendheid) zijn benamingen voor verschillende refractie- of brekingsafwijkingen.

Myopie (bijziendheid)

Bij bijziendheid is het zicht in de verte waziger dan dichtbij. Doordat de lengte van het oog langer dan normaal is en/of het lenssysteem van het oog de lichtstralen te sterk breekt worden de lichtstralen die uit de verte komen vóór het netvlies gebundeld in plaats van precies erop. Op het netvlies ontstaat dan een wazige afbeelding.

In het algemeen is 22% van de populatie bijziend (myoop) waarbij waarschijnlijk een erfelijke factor een rol speelt. Bijziendheid ontstaat vaak vanaf vijfjarige leeftijd en neemt geleidelijk toe tot ongeveer de leeftijd van 20 jaar waarna het stabiliseert. Net als de rest van ons lichaam, groeien ook de ogen in de eerste 20 jaren. Maar niet in dezelfde mate als de meeste lichaamsdelen. Toch zorgt bijvoorbeeld 1 mm groei van het oog voor 3 dioptrieën bijziendheid. De meest gehoorde klacht van bijzienden is veraf niet goed kunnen zien. Soms knijpen ze de ogen dicht om scherp te kunnen zien. Sommigen realiseren zich niet dat ze een refractieafwijking hebben en denken dat het natuurlijk en logisch is. Als schoolgaande kinderen niet goed op het schoolbord kunnen zien kan dit hun succes op school nadelig beïnvloeden. Een goed zicht is voor hun goede psychologische en sociale ontwikkeling van groot belang.

Bijziendheid wordt gecorrigeerd met min-glazen. In het algemeen is bijziendheid met behulp van refractieve oogchirurgie zeer goed te behandelen. Hieronder ziet u een classificatie van de mate van bijziendheid.

Classificatie Sterkte bijziendheid
Milde bijziendheid -0.25 tot -3.00 dioptrieën
Matige bijziendheid -3.00 tot -6.00 dioptrieën
Zware bijziendheid -6.00 tot -9.00 dioptrieën
Extreme bijziendheid boven de -9.00 dioptrieën

Hypermetropie (verziendheid)

Ongeveer 25% van de bevolking is verziend (hypermetroop). Verziendheid is erfelijk. Als u verziend en nog geen 40 jaar of ouder bent, ziet u in de verte goed maar heeft u meer moeite met dichtbij kijken.Bij verziendheid worden de lichtstralen van een dichtbij gelegen object achter het netvlies geprojecteerd. Hierdoor ontstaat een onscherp beeld. Bij geringe verziendheid kan het oog dit nog compenseren door de ooglens boller te maken (accommoderen) waardoor de breking sterker is. De ooglens boller maken gaat automatisch; we kunnen het zelf niet beïnvloeden. Naarmate we ouder worden verliezen we geleidelijk ons accommodatievermogen en dichtbij zien zonder bril wordt een onmogelijke opgave. Verziende ogen worden met plus-glazen gecorrigeerd. Ook verziendheid kan goed behandeld worden met refractieve oogchirurgie. Hieronder ziet u een classificatie van de mate van verziendheid.

Classificatie Sterkte verziendheid
Milde verziendheid tot +2.00 dioptrieën
Matige verziendheid +2.00 tot +4.00 dioptrieën
Zware verziendheid +4.00 tot +6.00 dioptrieën
Extreme verziendheid boven de +6.00 dioptrieën

Astigmatisme (cilinderafwijking)

Astigmatisme is wat moeilijker uit te leggen en te begrijpen. Er is sprake van een cilinderafwijking als de bolling van het hoornvlies in de ene richting afwijkt van die in de andere richting. We spreken dan ook van een vormafwijking en de specifieke vorm is torisch of cilindrisch. Die vormafwijking is het beste voor te stellen met een halve rugbybal ten opzichte van een halve voetbal.

Een halve voetbal heeft zowel in de horizontale als in de verticale richting dezelfde bolling en heeft dus geen vormafwijking.

Bij een halve rugbybal daarentegen is de bolling in de ene richting anders dan in de andere richting. De rugbybal is dan torisch.

Astigmatisme geeft problemen met zowel dichtbij als in de verte zien en komt vaak voor in combinatie met verziendheid en/of bijziendheid. Astigmatisme wordt meestal gecorrigeerd met een cilindrisch brillenglas of met speciale ‘torische’ contactlens. Ook astigmatisme, in combinatie met andere refractieafwijkingen, kunnen wij met behulp van refractieve oogchirurgie goed behandelen.

Classificatie Sterkte Astigmatisme
Milde astigmatisme tot 1.00 dioptrieën
Matige astigmatisme 1.00 tot 2.00 dioptrieën
Zware astigmatisme 2.00 tot 3.00 dioptrieën
Extreme astigmatisme boven de 3.00 dioptrieën

Presbyopie (ouderdomsverziendheid – leesbril )

leesbril - presbyopieAls we ouder worden, wordt het vermogen om de ooglens boller te maken minder doordat deze stugger wordt. Het accommodatievermogen van de ooglens wordt minder. Om de krant te kunnen lezen moet u het steeds verder af houden totdat uw armen tekort worden.

Dit is een natuurlijk verschijnsel en heet presbyopie of ouderdomsverziendheid. Met een plus-glas als leesbril kunt u weer goed dichtbij zien. Bijna iedereen heeft dan ook op den duur een leesbril nodig. Naarmate we ouder worden, neemt het accommodatievermogen van de ooglens steeds meer af en hebben we vaak een sterkere leesbril nodig. De onderstaande tabel laat u de gemiddelde dioptrieën zien behorende bij de leeftijden. Zoals u uit de tabel kunt afleiden heeft u naarmate u ouder wordt een sterkere lens nodig.

Leeftijd Dioptrieën
40-45 +1.25
45-50 +1.50
50-55 +1.75
55-60 +2.00
60-65 +2.25
65+ +2.50

Overigens niet alleen mensen met een refractieafwijking zullen op den duur een leesbril nodig hebben maar ook mensen met een goed zicht. Dankzij de vooruitgang in de wetenschap en de technologie zijn er mogelijkheden om ouderdomsverziendheid te corrigeren. U kunt bijvoorbeeld een Supracor Leesbrilcorrectie overwegen. Supracor leesbrilcorrectie is de nieuwste technologie om blijvend een leesbrilcorrectie uit te kunnen voeren. Voor meer informatie over deze unieke behandeltechniek kunt u op de Supracor leesbrilcorrectie pagina kijken of ons contactformulier invullen.