Bel ons servicenummer: 010 - 242 98 81 of Bel Mij Terug

Ma t/m Vrij 09.00 - 21.30 uur

Ben ik geschikt als ooglaser kandidaat?

Alleen op grond van een uitgebreid medisch vooronderzoek bepaalt de specialist of u in aanmerking komt voor een behandeling. Echter, er zijn een aantal minimale voorwaarden waaraan u vooraf dient te voldoen om voor een ben ik geschikt voor ooglaserenbehandeling in aanmerking te kunnen komen. Deze voorwaarden zijn:

U bent ouder dan 18

Als u jonger bent zijn uw ogen waarschijnlijk nog niet volgroeid en daardoor is uw ‘brilsterkte’ nog niet stabiel. De laserbehandeling is een permanente oplossing. De behandeling heeft op dit moment geen zin en daarnaast is het medisch absoluut niet verantwoord om ieder half jaar uw ogen te laseren. U kunt beter wachten totdat uw ‘brilsterkte’ stabiel is.

Uw gezichtsvermogen dient stabiel te zijn

Uw ‘brilsterkte’ is het afgelopen jaar niet meer dan 0.50 dioptrieën veranderd. Om dezelfde reden als hierboven omschreven.

Uw ogen dienen gezond te zijn

Oogaandoeningen zoals glaucoom (groene staar), cataract (grijze staar), infecties, extreem droge ogen en andere in- en uitwendige aandoeningen kunnen het genezingsproces nadelig beïnvloeden. Om eventuele complicaties te voorkomen wordt er een uitgebreid vooronderzoek gedaan.

U heeft geen suikerziekte (diabetes)

Als de ziekte niet onder controle is, kunnen de suikerspiegels in uw bloed sterk wisselen. Deze wisselingen maken uw ‘brilsterkte’ onstabiel. Als uw bloedsuikers niet goed ingesteld zijn, adviseren wij te wachten met een behandeling totdat de suikerziekte onder controle is.

U bent niet zwanger en/of u geeft geen borstvoeding

Tijdens deze periode krijgt u te maken met veranderende hormoonniveaus. Uw ogen, met name uw hoornvlies worden hierdoor tijdelijk beïnvloed. De gegevens over uw refractieafwijkingen die verzameld worden tijdens deze periode zijn dan niet betrouwbaar.

U heeft geen psychische stoornissen

Wij kunnen uw vermogen om de realiteit goed in te schatten niet goed taxeren. Sommige psychische stoornissen kunnen de perceptie van de werkelijkheid verdraaien. De verschillende methodes zijn snel en pijnloos toch kunt u een ooglaserbehandeling anders ervaren. Pas als u een psycholoog of een psychiater heeft geraadpleegd kunt u geschikt worden geacht.

U heeft geen auto-immuunziekte

Bij een auto-immuunziekte zoals hepatitis en aids is uw immuunsysteem ontregeld. Dit kan onder andere infecties aan uw ogen veroorzaken. De genezing van uw ogen kan hierdoor in gevaar komen.

U heeft geen keratoconus

Keratoconus is een aangeboren verzwakking van het hoornvlies. De laserbehandeling is gebaseerd op een techniek die het hoornvliesweefsel verdampt. Aangezien het hoornvlies al verzwakt is kan deze behandeling gevaar aan uw hoornvlies opleveren. Toch zijn er chirurgen die claimen succes te hebben met een laserbehandeling. Wij adviseren onze patiënten Intacs.

Voldoet u aan de minimale voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen via 010 – 242 98 84 of via ons formulier.