Bel ons servicenummer: 010 - 242 98 81 of Bel Mij Terug

Ma t/m Vrij 09.00 - 21.30 uur

Uw rechten en plichten

Wij laten sinds 2003 ooglaserbehandelingen uitvoeren. Wij danken ons bestaansrecht dan ook aan zeer tevreden patiënten. Dit komt niet in de eerste plaats door de uitzonderlijk goede behandelresultaten maar ook door de gehele aanpak rondom de behandeling. Het vertrouwen winnen van onze patiënten vinden wij zeer belangrijk. Dit doen we door onze patiënten goed voor te bereiden op de behandeling en ze duidelijk en volledig te informeren over alles wat voor, tijdens en na het vooronderzoek én de behandeling komt kijken. Daarom hebben wij geheel volgens de westerse maatstaven een aantal regels opgesteld. Deze regels zijn niet alleen in uw belang maar ook in dat van ons.

Uw rechten als patiënt/cliënt

U mag alleen behandeld worden als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De behandeling mag u nooit opgedrongen worden. U mag altijd van de behandeling afzien, ook al heeft u daarvoor vooraf toestemming gegeven. Als u voor meerdere behandelmethoden geschikt bent bevonden, heeft u het recht om te kiezen. Tevens heeft u in begrijpelijke taal recht op informatie over:

 • Het vooronderzoek en de voorgestelde behandeling(en)
 • De toestand van uw ogen
 • De resultaten van het vooronderzoek en de behandeling
 • De alternatieve behandelmogelijkheden
 • De medicijnen en eventuele bijwerkingen
 • De risico’s en de neveneffecten van de voorgestelde behandeling
 • De nazorg
 • De kliniek
 • de oogarts en diens werkwijze
 • De tarieven


U heeft tevens recht op privacy en recht op bescherming van uw gegevens. Dit betekent concreet dat:

 • U altijd inzage heeft in het dossier dat de arts over u bijhoudt, met uitzondering van de gegevens die niet op u van toepassing zijn
 • Uw dossier uw eigendom is én blijft
 • Zonder uw schriftelijke toestemming geen informatie over u aan derden verstrekt mag worden

Uw plichten als patiënt/cliënt

De resultaten van het vooronderzoek dienen 100% betrouwbaar te zijn. Alleen dan kunnen we de juiste behandelmethode toepassen. Daarom verwachten wij van u dat u de kliniek vooraf informeert over alles wat van belang is óf kan zijn. Voor een goed resultaat en een snel herstel dient u na de behandeling de adviezen van de kliniek goed op te volgen en de voorgeschreven medicatie op de juiste wijze en frequentie toe te dienen.

WAT U VERDER NOG DIENT TE WETEN:

Patient Consent Form (toestemmingsformulier)
Nadat u voor een behandeling geschikt bent bevonden en al uw vragen duidelijk en naar volle tevredenheid zijn beantwoord, kunt u besluiten de voorgestelde behandeling te ondergaan. Daarvoor dient u de kliniek schriftelijk, middels een formulier, toestemming te verlenen. Door dit formulier te ondertekenen geeft u namelijk aan dat al uw vragen zijn beantwoord en geeft u tevens aan dat u volledig en duidelijk bent geïnformeerd over de aard, de verwachte resultaten en de mogelijke risico’s en complicaties van de behandeling. Dit formulier krijgt u overigens altijd vooraf toegestuurd als u zich wilt aanmelden.

Klachten en problemen
Uw zorg is onze zorg. Vanuit onze kant doen wij er alles om ervoor te zorgen dat u niet alleen met goede ogen kunt genieten, maar ook dat u met een tevreden gevoel terug eert naar huis. Mocht u toch nog klachten of problemen hebben van welke aard dan ook, dan willen wij graag dat u deze uitspreekt. We zullen proberen samen met u naar een oplossing te zoeken.